Padang

Tanah Kelahiran Silat

Muncul perdebatan tentang asal-usul seni bela diri tersebut. Benarkah Sumatera Barat merupakan sumbernya?